Översättningsbyrå

Professionella översättningar till alla språk!

Översättningsbyrå

A & Adekvat AB

 • Översättningar till och från alla språk
 • Legalisering av olika personhandlingar och
  dokument för utlandsbehov
 • Vi använder oss av infödda översättare
 • Samarbeten med internationella översättningsbyråer
  i bl.a. USA, England, Kina m.m.
 • Översättare till alla nordiska språk

Tjänster

Vi har ett komplett utbud inom språköversättningar

 • Medicin
 • Juridik
 • Reklam
 • Vetenskap
 • Handel
 • Affärsrelationer
 • Teknik
 • Legala dokument
 • m.m.

Vi legaliserar personliga handlingar, betyg, affärshandlingar samt andra dokument för utlandet och samarbetar med Notarius Publicus.

Översättningsbyrå

Översättningsbyrå är en webbplats från A & Adekvat AB. Vi arbetar med översättningar till alla språk och har specialkunskaper inom teknisk -, medicinsk - och juridisk översättning.

Kontakta oss

Telefon: 08 - 756 67 08
E-post: info [at] adekvat.se

Skicka prisförfrågan »