Översättningsbyrå

Professionella översättningar till alla språk!

Översättningsbyrå

A & Adekvat AB

  • Översättningar till och från alla språk
  • Legalisering av olika personhandlingar och
    dokument för utlandsbehov
  • Vi använder oss av infödda översättare
  • Samarbeten med internationella översättningsbyråer
    i bl.a. USA, England, Kina m.m.
  • Översättare till alla nordiska språk

Om oss

Vi är en översättningsbyrå belägen i Stockholm. Vi utför professionella översättningar till och från alla språk inom teknik, medicin, juridik, vetenskap, handel m.m.

Vi på A & Adekvat AB har varit verksamma sedan 1985 och har många ledande svenska företag, organisationer, forskningscentra, jurister, reklambyråer samt statliga verk och kommunala förvaltningar som våra kunder.

Översättningsbyrå

Översättningsbyrå är en webbplats från A & Adekvat AB. Vi arbetar med översättningar till alla språk och har specialkunskaper inom teknisk -, medicinsk - och juridisk översättning.

Kontakta oss

Telefon: 08 - 756 67 08
E-post: info [at] adekvat.se

Skicka prisförfrågan »