Översättningsbyrå

Professionella översättningar till alla språk!

Översättningsbyrå

A & Adekvat AB

 • Översättningar till och från alla språk
 • Legalisering av olika personhandlingar och
  dokument för utlandsbehov
 • Vi använder oss av infödda översättare
 • Samarbeten med internationella översättningsbyråer
  i bl.a. USA, England, Kina m.m.
 • Översättare till alla nordiska språk

Professionella översättningar

I dagens globala samhälle har du kanske någon gång hamnat i ett läge där du inte längre själv klarar av att översätta en text på grund av att det antingen tar alldeles för lång tid eller för att ämnet är för komplext? Kanske handlar det om ett språk som du inte ens behärskar? Ibland behöver man professionell hjälp av en översättningsbyrå.

Många företag använder sina anställda för att översätta dokument, text till webben, avtal, rapporter etc. istället för att anlita en översättningsbyrå. Frågan är om det egentligen är kostnadseffektivt? Anställda kostar också pengar och deras tid är ofta en bristvara. Sannolikt blir inte heller kvaliteten på texten densamma som om man anlitar proffs.

Översättningsbyråer

De flesta översättningsbyråer är specialiserade inom olika områden (förutom olika språk), som kräver speciella branschkunskaper till exempel att översätta legala dokument, tekniska beskrivningar, marknadsföringsbudskap, redaktionell text, ekonomi, film eller skönlitteratur. Kanske behöver du anlita en tolk för att du gör affärer i ett annat land. Listan över olika behovs- och ämnesområden kan göras hur lång som helst.

I vissa fall finns också krav på att översättningsbyrån ska vara auktoriserad till exempel för att bidra till ökad rättssäkerhet. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar tolkar och översättare.

Hitta rätt byrå

Att hitta en byrå som passar just dina behov kan vara värt att lägga ner lite tid på, inte minst om samarbetet ska bli långvarigt. Om du gör affärer i andra länder kan översättningsbyrån bli en strategisk partner för dig. En expert som guidar dig inom landets kulturella och sociala regelverk förutom rena översättnings- eller tolktjänster.

Om ditt översättningsbehov är enklare, kanske du vill samarbeta med en lokal byrå, eller om priset är det viktigaste kanske du inte behöver ha någon personlig kontakt med översättningsbyrån alls och då spelar det mindre roll var i landet översättningsbyrån finns.

Offert

Innan du börjar ta in offerter bör du gå igenom några viktiga frågor, för att kunna ställa en tydlig kravspecifikation till de översättningsbyråer som du kontaktar. Det ökar sannolikheten för att hitta en expert inom just dina behov, och inte bara inom det språk du vill översätta till eller från:

 • Vad ska texten användas till? Det räcker inte med att en översättningsbyrå behärskar språket, de måste även förstå i vilket sammanhang texten ska användas. Kontrollera om översättningsbyrån även tillhandahåller Copy Writers.
 • Bransch eller ämnesområde – Du kan till exempel skicka med några sidor text för bedömning.
 • Textmängd
 • Leveranstid – när måste du ha arbetet färdigställt och hur ska det levereras? – Specificera filformat och om du vill ha leveransen via e-post eller vanlig post.
 • Sekretess och säkerhet – Bifoga sekretesshandlingar om nödvändigt. Specificera ytterligare hur materialet ska levereras, till exempel om det ska levereras på USB-minne bör det skickas i vadderat kuvert och rekommenderat.
 • Referensmaterial – Bifoga annat material som har den terminologi du önskar.
 • Ge översättaren tid – Ju mer tid du kan ge översättaren, desto bättre kvalitet kommer du få.
 • Modersmål – Ställ frågan om översättningen görs till översättarens modersmål eller ett andraspråk.

Kontakta oss för en prisförfrågan »

Översättningsbyrå

Översättningsbyrå är en webbplats från A & Adekvat AB. Vi arbetar med översättningar till alla språk och har specialkunskaper inom teknisk -, medicinsk - och juridisk översättning.

Kontakta oss

Telefon: 08 - 756 67 08
E-post: info [at] adekvat.se

Skicka prisförfrågan »